Coś się wreszcie ruszyło w sprawie rejestracji fungicydów do ochrony winorośli przed chorobami. W sezon 2015 wchodzimy z wieloma dobrze znanymi jak również kilkoma nowymi środkami grzybobójczymi. Cały czas brakuje jednak preparatów do ochrony przed mączniakiem rzekomym. W szczególności dotyczy to fungicydów kontaktowych, profilaktycznych o wielokierunkowym działaniu w stosunku do tego patogena. Ich wprowadzenie to także ograniczenie prawdopodobieństwa wytworzenia się odpornych ras mączniaka. Listę aktualnych rejestracji (część jeszcze w trakcie rejestracji) można znaleźć TUTAJ

 

 

Szkody powodowane na roślinach ogrodniczych przez owady powszechnie uważane za szkodniki upraw rolniczych nie są zjawiskiem szczególnie niezwykłym i wyjątkowym. Samo pojęcie szkodnika jest przecież określeniem bardzo relatywnym, i przede wszystkim odnoszącym się do ekonomicznych relacji pomiędzy owadem a rośliną uprawną wyrażonych jakością, a najczęściej ilością utraconego plonu. Powszechne występowania danego gatunku na roślinach użytkowych jest w dużej mierze kreowane przez działalność rolniczą i ściśle związane z łatwą dostępnością jednolitego pokarmu. Sprzyja temu silne ograniczenie bioróżnorodności wynikające z wysiewania tego samego gatunku rośliny na ogromnych monokulturowych powierzchniach, co w skali zjawisk przyrodniczych jest raczej wyjątkiem niż normą. Nie należy się więc dziwić, że w określonych sytuacjach, część z tych „rolniczych” szkodników może sporadycznie żerować na innych roślinach. W szczególności dotyczy to polifagów, czyli gatunków, które charakteryzują się szerokim zakresem preferencji w stosunku do roślin będących ich potencjalnymi żywicielami.  Przystosowywanie się owadów do nowych żywicieli to z reguły długotrwały i niezmiernie skomplikowany proces, który wymaga jeszcze wyjaśnienia wielu kwestii.

W 2006 roku, w okolicach Poznania, po raz pierwszy stwierdzono w Polsce nieliczne występowanie wielobarwnej azjatyckiej biedronki Harmonia axyridis(Pallas). Od tego czasu gatunek ten znacznie się rozprzestrzenił i obecnie znajdowany jest niemal w całym kraju. Występuje w różnych środowiskach, na roślinach opanowanych głównie przez mszyce czy też inne szkodniki. Wczesną jesienią, można ją spotkać również na plantacjach winorośli. Oprócz mszycami, może się również odżywiać dojrzałymi owocami winogron.

 

sierpire2008-423Mączniak prawdziwy winorośli wywodzi się z Ameryki Północnej, gdzie pierwotnie koegzystował na dzikich formach winorośli Vitis labrusca stanowiących materiał wyjściowy dla wielu odmian rozpowszechnionych na całym świecie. W miejscu swojego pierwotnego pochodzenia patogen nie miał większego znaczenia dla rodzimych gatunków i odmian winorośli. W Europie został oficjalnie stwierdzony we Francji w roku 1847, chociaż według niektórych źródeł wcześniej, bo w roku 1845, jego obecność zanotował pewien ogrodnik w Margate w Anglii.

Szara pleśń, czyli zgnilizna owoców winorośli powodowana przez grzyb Botrytis cinerea (Pers.), jest chorobą, która na całym świecie przynosi straty o dużym znaczeniu ekonomicznym. We wszystkich zarówno chłodnych jak i cieplejszych rejonach uprawy Vitis vinifera L., patogen ten może powodować znaczące szkody przejawiające się często drastycznym spadkiem plonu jagód oraz w znaczący sposób wpływa na jakości wina produkowanego z zainfekowanych owoców.

Odsłon artykułów:
1502287

Oświadczam, że wszędzie tam gdzie nie istnieje stosowna adnotacja wszystkie pozostałe teksty i ilustracje są mojego autorstwa.
Wszelkie powielanie i kopiowanie może odbywać się wyłącznie za moją zgodą.
Janusz Mazurek